ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το smart city innovation lab της ΚΕΔΕ είναι ο πρώτος accelerator στην Ελλάδα για τις έξυπνες πόλεις και την ψηφιακή καινοτομία!

Στόχος του innovation lab είναι η υλοποίηση καινοτόμων και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογών με την υποστήριξη νέων ελληνικών ομάδων και εταιριών, η διάθεση των εφαρμογών καθώς και των υπηρεσιών από κεντρικό marketplace για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η διασύνδεση με φορείς από το εξωτερικό για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η κατάρτιση και εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και η συμβουλευτική αρωγή και υποστήριξη των Δήμων σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακών τεχνολογιών.


Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή disrupting τεχνολογιών (π.χ AI, blockchain, VR, augmented reality, open APIs ) στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και στην προώθηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων (open data) καθώς μπορούν να δημιουργηθούν καινοτόμες εφαρμογές από νέους προγραμματιστές και startup επιχειρήσεις.

Tο innovation lab υποστηρίζει την νεανική, εξωστρεφή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα καθώς ομάδες όπως αυτές που συμμετέχουν σε ανοικτούς μαραθώνιους καινοτομίας θα υποστηρίζονται για να αναπτύξουν τις λύσεις τους και να γίνουν νέες εταιρείες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Τo smartcity innovation lab της ΚΕΔΕ λειτουργεί με 6-μηνους κύκλους, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα γύρω από τον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας και των έξυπνων πόλεων.

Η είσοδος των ομάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης σε κάθε κύκλο μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:


Νικητές ή / και συμμετέχοντες σε crowdhackathon
Θα προβλέπεται η είσοδος ομάδων που θα επιλέξει η ΚΕΔΕ για συμμετοχή στον κύκλο επιτάχυνσης.


Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την είσοδο ομάδων που δεν προέρχονται από crowdhackathon θα υπάρχει πριν την έναρξη κάθε κύκλου δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ομάδες ή επιχειρήσεις θα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή στον κύκλο.

CROWDHACKATHONS

Μέχρι τώρα έχουν γίνει 2 crowdhackathons σχετικά με το smartcity από τη ΚΕΔΕ. Δείτε εδώ τι έγινε σε αυτά.

Crowdhackathon #smartcity Crowdhackathon #smartcity2

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

#smartcity innovation apps

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δήμων - ηλεκτρονική διακυβέρνηση - ανοικτά δεδομένα

Προώθηση διαφάνειας και λογοδοσίας

Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων

Ανάπτυξη Τουρισμού

Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις

Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη

Internet of Things

Mobile & Smart Grids

Διαχείριση Ενέργειας - Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια - Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Δίκτυα μεταφορών - Οδικά δίκτυα - Διαχείριση κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά, οχήματα) & ΜΜΜ, Τηλεματική

Διαχείριση νερού & αποβλήτων

Υγεία και Τηλεϊατρική

Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων.

Σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες και startup εταιρείες με όρεξη και ιδέες.

Σε άτομα συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως είναι software developers, designers, αναλυτές, data analysts, product developers, finance and management experts.

Σε ομάδες 3-5 ατόμων, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες συμπληρωματικές γνώσεις.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Οριζόντια Υποστήριξη

Οριζόντια συμβουλευτική υποστήριξη για παραγωγική υλοποίηση της ιδέας στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης

Εξειδικευμένη Συμβουλευτική

Εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη / mentoring από εξειδικευμένα στελέχη των δήμων και των τεχνολογικών παρόχων / υποστηρικτών της δράσης

Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Εξειδικευμένη υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και αρχιτεκτονικές ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών

Δικτύωση

Διασύνδεση με καταξιωμένους διεθνείς accelerators και συνεργαζόμενους φορείς

Ωραίο Περιβάλλον

Δημιουργικός χώρος συνεργατικής ανάπτυξης εφαρμογών και υποστήριξης των ομάδων

Open Innovation

Συμμετοχή σε ειδικές δράσεις, Crowdhackathon, demo days κοκ